2017/1.
2017

2017/1.

 • Bartucz Zoltán: A nagy mű befejezése: a csoportmentességi rendelet 2017. májusi módosítása 3
 • Hargita Eszter: A turizmus és az állami támogatási szabályok 17
 • Ambrusz Ákos: A regionális repülőterek tagállami hatáskörben engedélyezett támogatásai 29
 • Potvorszki Gábor: Regionális beruházási támogatás újratöltve, avagy mit tartogathat még 2020-ig? 43
 • Staviczky Péter: A személyes érintettség bizonyításának nehézségei 61
 • Tóth Tihamér: Zweibrücken: piacgazdasági reptérbővítés? 71

Bővebben

2017/2.
2017

2017/2.

 • Potvorszki Gábor: Értékvesztett eszközök állami támogatási szempontú értékelése: de milyen áron? 3
 • Kulin-Pintér Veronika: Állami támogatás a kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások területén 27
 • Bartucz Zoltán: Egy lépés előre, két lépés hátra: az áttelepítés újraszabályozása a csoportmentességi rendelet 2017. nyári módosításában 41
 • Ambrusz Ákos: Az uniós állami támogatási szabályok érvényesülése a sportágazatban 55
 • Hertelendy Zsófia: A nagyberuházási projektek összeegyeztethetőségének vizsgálata a BMW AG ügyében hozott bizottsági határozat és bírósági ítélet fényében 75
 • Staviczky Péter: A nemzeti bíróság ítéletének jogereje az uniós állami támogatási jog fényében, avagy a Klausner Holz ítélet tanúságai 91
 • Papp Mónika: A gazdasági tevékenység fogalma a Törvényszék Aanbestedingskalendar BV kontra Európai Bizottság ítéletében 105

Bővebben

2015/1.
2015

2015/1.

 • Staviczky Péter: Az államnak betudható intézkedések legújabb értelmezése
 • Tóth Tihamér: Megmentési és átszervezési állami támogatások szabályai a pénzügyi szolgáltatások piacán és a gazdaság egyéb területein
 • Bartucz Zoltán: Az előny szintjei és sokrétűsége helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztésénél: a német GRW-program bizottsági vizsgálata

Bővebben

2015/2.
2015

2015/2.

 • Hargita Eszter: Az általános csoportmentességi rendelet regionális beruházási támogatására vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő egyes értelmezési kérdések
 • Kulin-Pintér Veronika: A hatályos általános csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó rendelet alkalmazásával kapcsolatban felmerülő egyes értelmezési kérdések
 • Staviczky Péter: Az Európai Bíróságoknak az állami forrás fogalmát értelmező legutolsó ítéletei
 • Lucius Ágnes: Az állami támogatások utólagos ellenőrzése

Bővebben

2015/3.
2015

2015/3.

 • Nagy Zsolt: Az új Légiközlekedési Iránymutatás összefoglalója, valamint az Európai Bizottság döntési gyakorlata a légi közlekedés területén
 • Staviczky Péter: A dán online szerencsejáték-szolgáltatók kedvezőbb adókulcsára vonatkozó bírósági eljárás
 • Lovas Krisztina: Az általános csoportmentességi rendelet szerinti, kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatások

Bővebben

2015/4.
2015

2015/4.

 • Potvorszki Gábor: Állami támogatások ex-post értékelése
 • Staviczky Péter: Kötelezettség a nemzeti bíróságokon – a hivatalos vizsgálati eljárás megindításának joghatása
 • Staviczky Péter: Infrastruktúrahasználat és állami támogatás – a köd még nem szállt fel
 • Staviczky Péter: Kapacitásmechanizmusok – az Európai Bizottság első állami támogatási célú ágazati vizsgálata

Bővebben

2015/5.
2015

2015/5.

 • Potvorszki Gábor: Infrastruktúra fejlesztésének támogathatósága az állami támogatási és a Strukturális Alapokra vonatkozó szabályok alapján
 • Hargita Eszter: Sport- és szabadidő létesítmények támogatása
 • Hargita Eszter: A regionális beruházási támogatásokra vonatkozó további értelmezési kérdések
 • Staviczky Péter: Környezetszennyező közszolgáltatás?
 • Hargita Eszter: Az általános csoportmentességi rendelet kisés középvállalkozások támogatására vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő értelmezési kérdések

Bővebben

2015/6.
2015

2015/6.

 • Potrovszki Gábor: Az Európai Bizottság határozatai kereskedelmet nem érintő, így állami támogatásnak nem minősülő infrastruktúrafejlesztések ügyében
 • Kulin-Pintér Veronika: Képzési támogatás az általános csoportmentességi rendelet alapján
 • Staviczky Péter: A reptéri árképzés szelektivitása – tanulságok a Hansestadt Lübeck-ítélet alapján
 • Soltész, Ulrich: Az európai állami támogatási szabályok új rendszere

Bővebben

2015/7.
2015

2015/7.

 • Hargita Eszter: Környezetvédelmi támogatás az általános csoportmentességi rendelet alapján
 • Potvorszki Gábor: Kis útikalauz tényellentétes ex-post hatásértékelések elvégzéséhez: lehetséges módszerek és alkalmazhatóságuk
 • Staviczky Péter: A szelektivitás értelmezése a Törvényszék spanyol adóintézkedésekre vonatkozó 2014-es ítéleteiben
A 2015/7. számot korrigáltuk 2016. október 31. napján.

Bővebben

2015/8.
2015

2015/8.

 • Kulin-Pintér Veronika - Hargita Eszter: Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások az általános csoportmentességi rendelet alapján
 • Simon Stella: A létező és új támogatás elhatárolása a Törvényszék T-527/13. sz. ítéletének tükrében
 • Potvorszki Gábor: Kitekintés: nemzetközi és hazai példák támogatási programok ex-post hatásértékelésére, különös tekintettel a regionális beruházási támogatásokra

Bővebben

2013/1.
2013

2013/1.

 • Gyürkés Anita: Az uniós állami támogatási szabályok alkalmazása az adóintézkedések területén – az Európai Bíróság esetjogának tükrében
 • Staviczky Péter: A piaci magánhitelező elve a legújabb joggyakorlat tükrében
 • Staviczky Péter: A tiltott támogatások visszatéríttetése és a felszámolási eljárások – szükség van-e nagyobb rugalmasságra?

Bővebben

2013/2.
2013

2013/2.

 • Van der Woude, Marc - Moreno, Laura Olza - Nagy Zsolt: A 2011 júniusa és 2012 júniusa közötti esetjog állami támogatási szempontú áttekintése
 • Mocsári-Gál Krisztina: Az európai uniós jogi értelemben vett vállalkozás fogalma – természetvédelmi szervezetek mint vállalkozások
 • Agg Zoltán: Zöld Beruházási Bank felállítása az Egyesült Királyságban
 • Staviczky Péter: A társadalmi hatások értékelése összeegyeztethetetlen támogatások visszatérítésének felfüggesztése során

Bővebben

2013/3.
2013

2013/3.

 • Benárd Tünde: A helyi célú beruházások és szolgáltatások állami támogatásának hatása a tagállamok közötti kereskedelemre
 • Gyürkés Anita: Az infrastruktúra-fejlesztés finanszírozása állami támogatási szempontú megítélésének változása az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságainak szemszögéből
 • Taba Szabolcs: Az Európai Bizottságnak néhány multifunkcionális aréna ügyében meghozott döntése
 • Szirbik Miklós: Az Európai Bizottság által Németországgal szemben indított eljárás a Nürburgring versenypálya támogatásával kapcsolatban
 • Staviczky Péter: A nemzeti bíróság ítéletének jogereje az állami támogatások jogának tükrében

Bővebben

2013/4.
2013

2013/4.

 • Bäuerle, Robert - Maier, Martina - Taba Szabolcs: Az eljárási rendelet módosítása – új jogkörök az Európai Bizottság kezében
 • Staviczky Péter: Az állami támogatásokra vonatkozó eljárási szabályok reformja és piaci információs eszközök
 • Hargita Eszter - Potvorszki Gábor: A 2014-től alkalmazandó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás
 • Mohay Ákos: A szélessávú hálózatok állami támogatására vonatkozó szabályok felülvizsgálata
 • Staviczky Péter: A megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozó iránymutatás új tervezete
 • Nagy Zsolt: Az új légiközlekedési iránymutatás tervezetének összefoglalója, valamint az Európai Bizottság döntési gyakorlata a légiközlekedés területén
 • Staviczky Péter: A rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra vonatkozó új uniós szabályozás fejlődése és a hatályos előírások
 • Zachar Balázs: Filmtámogatás az Európai Bizottság szemüvegén keresztül
 • Hárs-Garami Zsófia: A mezőgazdasági feldolgozás állami támogatási szabályai

Bővebben

 

2012/1.
2012

2012/1.

 • Staviczky Péter: A piaci magánbefektető elve az uniós joggyakorlat tükrében
 • Papp Mónika: Az uniós jog koherenciájának védelme, avagy a Törvényszék T-50/06. RENV., Írország és mások kontra Európai Bizottság ítélete
 • Tóth Tihamér? Az ING-nek juttatott állami támogatás
 • Remetei Filep Zsuzsanna? Komplex városrehabilitációs támogatási program az egyesült Királyság észak-nyugati régiójában a JESSICA kezdeményezés keretében
 • Taba Szabolcs: Az Európai Bizottságnak a drótkötélpályák állami támogatására vonatkozó gyakorlata

Bővebben

2012/2.
2012

2012/2.

 • Bolf-Galamb Zsófia - Mohay Ákos: A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok – az Almunia-csomag elemei
 • Staviczky Péter: Az Altmark-ítélet negyedik feltételének teljesülése az Európai Bizottság gyakorlatának tükrében
 • Gyürkés Anita: Az átengedett díjbevételekből finanszírozott közszolgáltatások állami támogatási szempontú megítélése
 • Bolf-Galamb Zsófia: Az Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási és a közbeszerzési szabályok kapcsolata
 • Mikola Orsolya Irén: A fővárosi autóbuszos személyszállítási közlekedés

Bővebben

2012/3.
2012

2012/3.

 • Előszó
 • Hargita Eszter: Az infrastruktúra építésének támogathatósága a Leipzig/Halle-ítélet után
 • Lucius Ágnes: A kulturális célú infrastruktúra-fejlesztések támogathatósága
 • Taba Szabolcs: A Leipzig/Halle-ítélet alkalmazása a szélessávú (broadband) hálózatokra
 • Bolf-Galamb Zsófia: Az állami támogatási szabályok alkalmazása a vasúti infrastruktúra fejlesztésére és működtetésére
 • Göncz Ildikó - Hargita Eszter - Taba Szabolcs: A Leipzig/Halle-ítélet alkalmazása a sportjellegű infrastruktúra kiépítésének támogatására
 • Pintér Veronika - Potvorszki Gábor: A Leipzig/Halle-ítélet alkalmazása kikötők építésére
 • Hárs-Garami Zsófia: Az állami támogatási szabályok alkalmazása a repülőtéri infrastruktúra beruházásokra
 • Mohay Ákos: A Leipzig/Halle-ítélet alkalmazása a kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra támogatására
 • Nagy Zsolt: A Vízszolgáltatásokhoz kötődő infrastruktúra kiépítésének támogatása

Bővebben

2012/4.
2012

2012/4.

 • Staviczky Péter: Magyar tapasztalatok a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatások visszatéríttetésével kapcsolatosan, és a hazai szabályozás
 • Chirico, Filomena - Gaál Norbert - Taba Szabolcs: A szélessávú hálózatok kiépítéséhez nyújtott állami támogatások: alapvető fogalmak és legjobb gyakorlatok
 • Szirbik Miklós: Az Európai Bizottságnak a filmszínházak digitalizációját elősegítő állami támogatásra vonatkozó gyakorlata
 • Agg Zoltán: Az amszterdami önkormányzat és partnerei befektetése a fi bre-to-the home hálózat kiépítésébe (Citynet Amsterdam)
 • Staviczky Péter: A törvényszék Smurfit- és Elektrolux-ügyekben hozott ítéletei és értékelésük
 • Nagy Zsolt: A Norsk Film csoporthoz tartozó vállaltok javára nyújtott támogatások

Bővebben

 

2011/1.
2011

2011/1.

 • Bolf-Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának döntése a pénzügyi ágazatnak a 2011. második felétől nyújtandó állami kezességvállalásokra vonatkozó szabályokról
 • Mohay Ákos: Kézikönyv az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok nemzeti bíróságok általi végrehajtásáról
 • Bolf-Galamb Zsófia - Nagy Zsolt: A képzéshez nyújtott, egyedi bejelentési határértéket meghaladó állami támogatások belső piaccal való összeegyeztethetőségének kritériumai
 • Staviczky Péter: A fejlesztési adókedvezmény létszámfeltételeinek visszamenőleges hatályú módosítása
 • Tóth Tihamér: A lipcsei reptérnek nyújtott támogatás
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság döntése a külföldi részesedésszerzésből származó pénzügyi goodwill adóamortizációjára vonatkozó spanyol szabályokról

Bővebben

2011/2.
2011

2011/2.

 • Hegmanné Nemes Sára: Az államtitkár asszony nyitóbeszéde az Állami Támogatási Napon – 2011. május 12.
 • Staviczky Péter: Állami Támogatási Nap – 1. panel - Az állami támogatási politika jelene és jövője
 • Staviczky Péter: Állami Támogatási Nap – 2. panel - A strukturális alapok és az állami támogatások kapcsolata
 • Gyürkés Anita: Állami Támogatási Nap – 3. panel - Eljárási reform: az egyszerűsítési csomag tapasztalatai – Az egyszerűsített eljárás. A legjobb gyakorlatok, visszafizettetés-tervek
 • The Opening Speech Ms. Sára Hegmanné Nemes Minister of State; State Aid Day – May 12, 2011
 • Hargita Eszter: Establishing and functioning of the Hungarian State Aid Control system
 • Homolya Róbert: Aims and questions of the Founds Utilization Practical experiences in implementation of State Aid rules
 • Staviczky Péter: Interplay between State Aid and Structural Funds The Hungarian experiences

Bővebben

2011/3.
2011

2011/3.

 • Tartalom
 • Mohay Ákos (ford.): Útmutató az Európai Unió állami támogatási szabályainak a közszolgáltatásokra történő alkalmazásához

Bővebben

2011/4.
2011

2011/4.

 • Bolf-Galamb Zsófia: A közszolgáltatási csomag reformja
 • Lucius Ágnes - Remetei Filep Zsuzsanna: Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének D) pontja szerinti kulturális támogatások
 • Tóth Tihamér: A holland nitrogén-oxid kibocsátási egységek kereskedelmi rendszere
 • Staviczky Péter: A dán on-line szerencsejáték-adóztatásra vonatkozó intézkedések állami támogatási értékelése
 • Nagy Zsolt: Az egyes görög kaszinóknak nyújtott jogellenes állami támogatások ügye

Bővebben

 

2010/1.
2010

2010/1.

 • Rövid hírek
 • Zsarnóci Csaba: Almunia versenypolitikai biztosjelölt meghallgatása az Európai Parlamentben
 • Tóth Tihamér: Almunia párizsi bemutatkozó beszédei
 • Hargita Eszter: Az Európai Bizottság 2009-ben hozott, Magyarországnak címzett állami támogatási határozatai
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság határozata a Postbus AG számára nyújtott közszolgáltatási kompenzáció tárgyában
 • Hargita Eszter - Zsarnóci Csaba: Dell Products (Lengyelország) Sp. z o.o. részére nyújtandó állami támogatásról szóló C 46/08 (korábbi N 775/07) sz. európai bizottsági határozat
 • Gyürkés Anita: Az Európai Bizottság privatizáció állami támogatási szempontú megítélésére vonatkozó gyakorlata, illetve annak változása a Bank Burgenland-eset tükrében
 • Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások
 • Lucius Ágnes: A tiltott támogatások visszatérítésének legújabb esetjoga
 • Remetei Filep Zsuzsanna: A panaszosok, harmadik felek jogvédelme a közösségi állami támogatási jogban

Bővebben

2010/2.
2010

2010/2.

 • Staviczky Péter: A pénzügyi és gazdasági válság leküzdése érdekében a pénzügyi ágazatra vonatkozó ideiglenes állami támogatási szabályok
 • Göncz Ildikó - Hargita Eszter: Az Európai Bizottság 2009-ben hozott, Magyarországnak címzett állami támogatási határozatai
 • Zsarnóci Csaba: A Fortis Bank megmentési támogatása
 • Staviczky Péter: A pénzügyi és gazdasági válság leküzdése érdekében a reálgazdaságra vonatkozó ideiglenes állami támogatási szabályok
 • Hargita Eszter: Az ideiglenes közlemény alapján Magyarországon bevezetett támogatások
 • Bolf-Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: A pénzügyi és gazdasági válság kapcsán Magyarországon bevezetett munkahelyteremtő és munkahelymegőrző intézkedések rövid bemutatása
 • Remetei Filep Zsuzsanna - Staviczky Péter: Rövid távú exporthitel-biztosítás – a Mehib Zrt. intézkedései a válság hatásainak csökkentésére
 • Komáromi Edit - Gyürkés Anita: Az Európai Bizottság ideiglenes keretszabály alapján hozott egyedi döntései

Bővebben

2010/3.
2010

2010/3.

 • Hargita Eszter - Mohay Ákos - Reiter Ágnes: A beruházási támogatások esetében Budapestre alkalmazandó maximális támogatási intenzitás 2011-től történő változásával kapcsolatban felmerülő egyes kérdések
 • Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások
 • Arányi Dániel: A Szélessávú Iránymutatás Mérlegelési Tesztje a gyakorlatban
 • Staviczky Péter: Az Európai Bíróság 2010-ben hozott, közszolgáltatások kompenzálására vonatkozó ítéletei
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság közelmúltban hozott adóintézkedésekhez kapcsolódó állami támogatási döntései
 • Remetei Filep Zsuzsanna: Támogatási lehetőségek rendkívüli események vagy természeti csapások esetén a légi közlekedési ágazatban
 • Lucius Ágnes: A France Télécom ügy, avagy a támogatásnyújtásra tett ajánlat nem valósít meg állami támogatást
 • Staviczky Péter: Megfelelni a globalizáció kihívásainak: a külföldi közvetlen tőkebefektetésekhez nyújtott állami támogatások belső piaccal való összeegyeztethetősége

Bővebben

2010/4.
2010

2010/4.

 • Rövid hírek
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság legjobb eljárási gyakorlatokat összefoglaló kódexe
 • Giba Gábor: Gyakorlati útmutató támogatás visszafizettetését elrendelő bizottsági határozat esetén a visszatérítés kamatainak számításaihoz
 • Lucius Ágnes: A tiltott támogatások visszatérítése közvetett kedvezményezettektől
 • Gyürkés Anita: Az Európai Bizottság határozata a MOL Nyrt-nek nyújtott állami támogatás ügyében
 • Leposa Martina: Freistaat Sachsen ügy
 • Staviczky Péter: Az Európai Bíróság C–334/07. P. SZ. Szászország kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének értékelése
 • Mohay Ákos: Válság után? Az Európai Bizottság ideiglenes állami támogatási szabályok módosítására vonatkozó tervezete
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság ellenőrzési jogköre a csoportmentességi rendeletek alapján nyújtott támogatások tekintetében
 • Staviczky Péter: A Törvényszék ítélete a DHL-nek a lipcsei reptér által biztosított garanciák tárgyában hozott bizottsági határozat felülvizsgálatáról

Bővebben