2011/1.
2011

2011/1.

 • Bolf-Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának döntése a pénzügyi ágazatnak a 2011. második felétől nyújtandó állami kezességvállalásokra vonatkozó szabályokról
 • Mohay Ákos: Kézikönyv az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok nemzeti bíróságok általi végrehajtásáról
 • Bolf-Galamb Zsófia - Nagy Zsolt: A képzéshez nyújtott, egyedi bejelentési határértéket meghaladó állami támogatások belső piaccal való összeegyeztethetőségének kritériumai
 • Staviczky Péter: A fejlesztési adókedvezmény létszámfeltételeinek visszamenőleges hatályú módosítása
 • Tóth Tihamér: A lipcsei reptérnek nyújtott támogatás
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság döntése a külföldi részesedésszerzésből származó pénzügyi goodwill adóamortizációjára vonatkozó spanyol szabályokról

Bővebben

2011/2.
2011

2011/2.

 • Hegmanné Nemes Sára: Az államtitkár asszony nyitóbeszéde az Állami Támogatási Napon – 2011. május 12.
 • Staviczky Péter: Állami Támogatási Nap – 1. panel - Az állami támogatási politika jelene és jövője
 • Staviczky Péter: Állami Támogatási Nap – 2. panel - A strukturális alapok és az állami támogatások kapcsolata
 • Gyürkés Anita: Állami Támogatási Nap – 3. panel - Eljárási reform: az egyszerűsítési csomag tapasztalatai – Az egyszerűsített eljárás. A legjobb gyakorlatok, visszafizettetés-tervek
 • The Opening Speech Ms. Sára Hegmanné Nemes Minister of State; State Aid Day – May 12, 2011
 • Hargita Eszter: Establishing and functioning of the Hungarian State Aid Control system
 • Homolya Róbert: Aims and questions of the Founds Utilization Practical experiences in implementation of State Aid rules
 • Staviczky Péter: Interplay between State Aid and Structural Funds The Hungarian experiences

Bővebben

2011/3.
2011

2011/3.

 • Tartalom
 • Mohay Ákos (ford.): Útmutató az Európai Unió állami támogatási szabályainak a közszolgáltatásokra történő alkalmazásához

Bővebben

2011/4.
2011

2011/4.

 • Bolf-Galamb Zsófia: A közszolgáltatási csomag reformja
 • Lucius Ágnes - Remetei Filep Zsuzsanna: Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének D) pontja szerinti kulturális támogatások
 • Tóth Tihamér: A holland nitrogén-oxid kibocsátási egységek kereskedelmi rendszere
 • Staviczky Péter: A dán on-line szerencsejáték-adóztatásra vonatkozó intézkedések állami támogatási értékelése
 • Nagy Zsolt: Az egyes görög kaszinóknak nyújtott jogellenes állami támogatások ügye

Bővebben